KWETU Connectors bakgrund

Så här började det

Barry och Eva var på konferens i Sydafrika 2006, temat var ”Stigma for people suffering from HIV”. Det tog tag i oss, så hur kunde vi med våra kompetenser göra skillnad? Väl hemma i Sverige tog vi kontakt med Oasen och blev medlemmar. Under åren med Oasen i Sverige utvecklade vi Afrikansk catering till mångas nöje.

Oswald hittade en möjlighet 2012 att få göra en förstudie i Rwanda, då träffade vi ANSP+ som sedan dess är vår förtrogna partner i ”the land of a thousand hills”. Vi representerade HIVSverige genom MyRight, vi startade ett projekt 2013 som pågick till 2015.

2016 bildade vi föreningen KWETU Connectors och tog egna steg genom en ny förstudie 2017 riktade till de mest utsatta HIV-positiva i Rwanda. Flera projektansökningar ledde till ett samarbete med Farmaceuter utan Gränser i Sverige genom ”Cross border”-projekt

ANSP
Barry
Barry Solly

2019 gjordes den första förstudien i Kampala, Uganda för att stärka unga HBTQI män & kvinnor med HIV. Ett 1-årigt pilotprojekt blev resultatet som avslutas 2021.

2020, innan pandemin slog till, gjordes en förstudie i Kibuye, Rwanda för att undersöka varför så många flickor inte fullföljer den obligatoriska 9-åriga skolan. Resultatet blev ett godkänt utvecklingsprojekt som startar 2021!

Det här är bara början! (citat Barry)

Eva Solly, vår ordförande har efter en kort tids sjukdom lämnat oss.

Eva och maken Barry skapade Kwetu Connectors. Tillsammans var de ett kraftfullt team med stort gemensamt engagemang. Eva den explosiva och Barry den eftertänksamma. Eva var entreprenören och projektledaren. Barry stilisten och realisten. Tillsammans en dynamisk duo med stort hjärta och omsorg. De engagerade sig i HIV, inte bara ur den mediciniska aspekten utan framför allt ville de arbeta med de sociala konsekvenserna HIV fick för den drabbade. Stigma och svårigheter att försörja sig. De engagerade sig i de grupper som drabbades värst av HIV i Afrika, först i Rwanda och sedermera i Uganda. Det var HIV-smittade män och kvinnor som sålde sex och HBTQI-personer. Extra sårbara grupper, diskriminerade och stigmatiserade i sjukvård, av familj, i arbetslivet och av samhället. Det hindrade inte Eva och Barry. Tvärtom. De insåg tidigt att enda sättet att komma till rätta med HIV är att jobba inkluderande. Hitta former för egen försörjning, hitta former för annan försörjning än att sälja sex. Eva och Barry arbetade oförtrutet och alltid inkluderande. Aldrig fördömande.

Det här är slutet på deras teamwork, men det här är bara början.

Kallelse till (digitalt) årsmöte – Kwetu connectors

Söndag, 2021-04-18 klockan 15.00

Meddela oss om ni önskar delta nedan