Konsortium KWETU Kampala – HBTQI

Avrapportering/

Project summary

Här hittar du projekt rapporten

Bakgrund

Konsortium KWETU Kampala är ett ettårigt projekt finansierat av ForumCiv.
KWETU Connectors har tillsammans med sex gräsrotsorganisationer bildat ett konsortium. Organisationerna är HBTQI-organisationer i Kampala, Uganda och är ett partnerskapsprojekt. Memorandum Of Understandning (MOU) har tecknats mellan organisationerna kring inriktning och styrning.


Projektet inleddes med planeringsmöten där ledare och medlemmar från de sex medlemsorganisationerna deltog för att kartlägga luckor i organisationernas nuvarande verksamhet och där konsortiet skulle kunna fylla en viktig funktion. De sex organisationernas ledare bildade en styrelse och organisationen Happy Family Youth Uganda fick ordföranderollen och är också mottagare av och ansvariga för de ekonomiska medlen.


I en rad följande workshops med organisationernas medlemmar genomförs bestämda aktiviteter för att tillsammans bli mer effektiv i påverkansarbetet inom samhället. Parallellt med detta kommer grupper av mottagare att utbildas i ledning av organisationer, marknadsföring och yrkesutbildning och för att starta självhjälpsgrupper och sedan kooperativ verksamhet.

uganda-1758988

Fakta

Land/stad:
Projektet bedrivs i Kampala som är huvudstad i Uganda
Målgrupp:
Målgrupp för projektet är HBTQI gräsrotsorganisationer och deras medlemmar
Samarbetspartner:
Happy Family Youth Uganda (ekonomiskt ansvar)

Mål

Konsortium Kampala har som mål att:
Målet med detta projekt, Konsortium KWETU Kampala, är i en första fas att förbättra levnadsvillkoren för cirka 100 HBTQI personer genom att bekämpa den fattigdom och diskriminering som råder där.

  • Kapacitetsutveckling av enskilda hbtqi-organisationer till ett gemensamt konsortium
  • Plattform och påverkansröst i samhället
  • Påbörja omvandling av självhjälpsgrupper till arbetande kooperativ
  • Påbörja yrkesutbildning och utbildning
  • Utveckla gemensam kommunikation
  • Utveckla en framtida modell för samarbete och utveckling
hand-1917895_640

Hur

20190416_125201 (2)
Varje organisation ansvarar för olika aktiviteter. Konsortiet har gemensamt bestämt vilka aktiviteter som ska genomföras och den organisation som har mest kompetens inom ett område genomför aktiviteten. Deltagare tränas i att leda och marknadsföra verksamheter. Att bli effektiva i rådgivning och att försvara mänskliga rättigheter. Förbättra användning av IT och social media. Sparkassor. Säkerhet. Varje organisation genomför träning.
cartoon-1099728_640

Resultat

De aktiviteter som genomförts har varit mycket uppskattade av mottagarna. De har fått nya kunskaper och börjar att starta verksamheter som gör att de tillsammans blir mindre ekonomiskt sårbara. Bland annat i bakning.

Status of the project

Planning

Prel, studies

Project start

Implementation

Final report

Projektet är ett ettårigt projekt och startade i september 2020 (enligt plan skulle start ske under våren 2020, men på grund av Covid fick det senareläggas).

Projektet är genomfört och slut rapporterat. Rapporten kommer publiceras inom kort

Projektledare och samarbetspartner

Projektledare är Lars-Erik Olsson

Projekt advisor Eva Solly

Projektledare i Uganda är Iga Isma (Executive Director Happy Family Youth Uganda)

Samarbetspartner:
Happy Family Youth Uganda (ekonomiskt ansvar)

Kampus Liberty Uganda

Kuchu Shiners Uganda

Lets Walk Uganda

Golden Center For Womens Rights Uganda

Vinnacef Uganda

Kallelse till (digitalt) årsmöte – Kwetu connectors

Söndag, 2021-04-18 klockan 15.00

Meddela oss om ni önskar delta nedan