Kibuye schoolgirls complete their schooling

Kibuye schoolgirls

rwanda-1758972

Fakta

Land/stad:
Rwanda, Kibuye
Målgrupp:
Flickor på Saint Nikola grundskola i Kibuye och deras föräldrar
Samarbetspartner:
Kora wigire” - ”work and change your life” in Kinyarwanda (KoRa), Rwanda

Mål

Projektet vill halvera antalet flickor som av olika anledningar avbryter sin grundskoleutbildning i förtid.

balloon-1046658_1280

Hur

colour-1885352_1280

Projektet bedrivs på plats i Rwanda av den lokala organisationen KoRa som bland annat kommer att organisera föräldrastödscirklar, öka samarbetet mellan skolan och föräldrarna och bedriva motiverande insatser för flickorna både i och utanför skolan.

markus-luther-pVqHUWUTTK4-unsplash

Resultat

Ett viktigt resultatmått är hur många flickor som avbryter sin skolgång jämfört med tidigare år.

Genomförda aktiviteter

KWETU har stärkt KoRA’s kompetens och förmåga genom bland annat utbildning i mötesfacilitering och projektledning. Syftet är att förbereda den lokala projektorganisationen på att genomföra och förvalta projektet. 

kelly-sikkema--1_RZL8BGBM-unsplash

Status of the project

Planning

Prel, studies

Project start

Implementation

Final report

Projektledare och samarbetspartner

Projektledare Sverige: Göran Jonsson och Sarah Åhlén

Projektadministratör Anders Olsson Karlbom

Projektledare Rwanda: Pacifique Ntwari och Thierry Cyuzuzo

Samarbetspartner:

KoRa

Kallelse till (digitalt) årsmöte – Kwetu connectors

Söndag, 2021-04-18 klockan 15.00

Meddela oss om ni önskar delta nedan