Fahad Rainbow Shelter

Projektet är avrapporterat och vi inväntar godkännandet.

Bakgrund

Fahad Rainbow Shelter är ett tvåårigt projekt finansierat av Regnbågsfonden.
Fahad var gay. Han var gay därför att han blev brutalt mördad för två år sedan. För att han var gay. Vi får aldrig veta vem som gjorde det. Polisen kommer inte att utreda. Fahad var medlem i organisationen Happy Youth Family Uganda. En organisation som arbetar med hbtqi-personer och hiv.

Uganda är på av de mest homofobiska och transfobiska länderna i världen. Diskriminering bestraffas. Diskriminering leder till familjetragedier. Diskriminering leder till oavslutade skolor. Diskriminering leder till arbetslöshet eller allvarliga svårigheter att hitta arbete. Diskriminering leder till svårigheter att hitta en bostad. Fattigdom går hand i hand att vara hbtqi-person i Uganda. På grund av diskriminering. Utan familjestöd kommer du inte att gå ut skolan. Utan arbete kommer du inte att ha någonstans att bo. Hbtqi-personer står inför familjemisslyckanden, statsmisslyckanden och marknadsmisslyckanden. Det enda säkra stället är ideella gräsorganisationer, som Happy Family Youth Uganda. Och för många är den enda inkomsten att sälja sex. Detta ökar risken för våld, sexuellt överförbara sjukdomar, oönskade graviditeter och våldtäkt. Män som köper sex har ofta oskyddat sex. Transpersoner och lesbiska kommer ofta att vara i trubbel och möta våld, men också män som har sex med män. Livet är svårt.

På grund av den sanktionerade diskrimineringen flyr många hbtqi-personer till Kampala från resten av landet. I Kampala finns ett stort behov av säkra hus på grund av den extremt utsatta livssituationen – idag finns bara tre trygga hus i en stad av Stockholms storlek.

uganda-1758988

Fakta

Land/stad:
Projektet bedrivs i Kampala som är huvudstad i Uganda
Målgrupp:

Målgrupp är unga hemlösa hbtqi personer.

Samarbetspartner:

Happy Family Youth Uganda är vår samarbetspartner.

Mål

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ett tryggt hus för 50 hbtqi-ungdomar under den tvååriga projektperioden. Det sekundära målet är att hjälpa människor att hitta ett jobb, en utbildning och ett hem. Det tredje målet är att hitta en hållbar modell för finansiering av säkra hus efter projektperioden.

Ett hem, ett hus, en säng, mat, för att älska och bli älskad. En säker tillflyktsort. Det är en risk att driva ett projekt i Uganda, men våra hbtqi-vänner behöver stödet. Stöd som inte beviljas av landet eller familjerna. Stöd från personer utomlands. Som Regnbågsfonden. Deras stöd kommer att göra stor skillnad för människor. Levnadsvillkoren kommer att öka. Vi bryr oss.

20190420_182200 (2)

Hur

key-123554_640
Den planerade verksamheten är att hyra två hus för arbetslösa och hemlösa hbtqi-personer, för att skapa en trygg tillflyktsort. Att ha en plats med vänliga och omtänksamma människor. En plats att sova, äta, älska och börja planera för framtiden. En plats som tillhandahåller mat, sängar och täcker hälsofrågor. En plats för att hjälpa dem att hitta ett jobb, utbildning och ett eget hem. Under projektperioden kommer det att ges hjälp och rådgivning för hälsa, jobb och eget boende. Under perioden kommer vi att arbeta med att hitta hållbar finansiering av gömstället. Syftet är att ge hemlösa hbtqi-personer ett hem, så att de kan vila och hitta styrka för att hitta jobb, utbildning och ett eget hem.
20191103_123639 (2)

Resultat

Husen har varit fyllda med unga hemlösa hbtqi-personer. De har fått sängplats och mat. Ett tryggt ställe. Men vi har fått byta hus vid ett par tillfällen. Hyresvärden vill inte hyra ut till målgruppen. Grannarna har varit trans- och homofobiska. Vi har arbetat med säkerhet under projektets gång för att göra de boende medvetna om risker. Trycket har varit stort och platserna fyllda.

Vi hade hoppats på att genomströmningen skulle ha varit högre. Men det är svårt att hitta boende för målgruppen. Vi hade också hoppats på att kunna bidra i större utsträckning med rådgivning och hjälp kring arbete och utbildning. Men arbetsmarknaden är extremt svår i Uganda och utbildning kostar pengar.

Vi har påbörjat yrkesträning. Både vad gäller skönhetsvård och hårklippning och också bakning. Under projektet har man också arbetat med att göra sig mer självförsörjande på mat.
Under det senaste året har allt präglats av Covid och nedstängningar vilket har gjort målgruppen extremt utsatta socialt och ekonomiskt. Gruppen har blivit hårt trängda inte minst under presidentvalet. Fahad Rainbow Shelter har varit en trygghet med mat och husrum för de boende under denna tid.

Status of the project

Planning

Prel, studies

Project start

Implementation

Final report

Projektet startades i november 2019 och avslutas i november 2021

Projektledare och samarbetspartner

Projektledare Lars-Erik Olsson

Projektledare Iga Isma Happy Family Youth Uganda

Sammarbetspartner:

Happy Family Youth Uganda

Kallelse till (digitalt) årsmöte – Kwetu connectors

Söndag, 2021-04-18 klockan 15.00

Meddela oss om ni önskar delta nedan