Cross border

Crossborder – Uganda och Rwanda

Crossborder är ett treårigt samarbetsprojekt finansierat av ForumCiv. ForumCiv vidareförmedlar bidrag från SIDA.

Visionen är frihet från hivinfektioner, noll diskriminering av Key Populations och ett sunt och inkluderande samhälle

Projektet ska arbeta med att stärka Key Population (KP), i vårt fall sexarbetare och hbtqi-personer, som är utsatta grupper, och deras möjligheter att få tillgång till jämlik, icke-diskriminerande HIV- och AIDS-vård, stärka utsatta gruppers sociala och ekonomiska kapacitet.

Inom projektets ram planeras det ske genom kooperativ företagsamhet, ökad medvetenhet i samhället bland de som har ansvar inom politik och inom myndigheter om de strukturella hinder som finns och som leder till diskriminering av KP:s samt att utveckla organisationers kapacitet och samarbete bland alla fyra organisationer.

uganda-1758988
rwanda-1758972

Fakta

Land/stad:
Projektet bedrivs i 6 gränsdistrikt mellan Rwanda och Uganda, tre distrikt i respektive land.
Målgrupp:
”Key Populations”, de som har störst risk att få HIV och föra viruset vidare. I vårt projekt är det män och kvinnor som är sexarbetare, HBTQI-personer, män som har sex med män (MSM)
Samarbetspartner:
  • Farmaceuter utan Gränser FuG, Sverige
  • ANSP+, Rwanda
  • OCE, Uganda

Mål

Förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter för KP i 6 distrikt i Ugandas och Rwandas gränstrakter.

20190415_111607 (2)

Hur

20170404_091800 (4)

Stärka arbetet lokalt med KP-grupper, förbättra vården vid hälsocentraler och öka kunskapen hos lokala ansvarsbärare (kommunala organisationer, politiskt valda)

oce3

Resultat

Just nu genomför vi s.k. baseline-studier för att kunna mäta förbättringar.

Status of the project

Planning

Prel, studies

Project start

Implementation

Final report

Projektet har bedrivits i drygt sex månader av totalt 3 år

Läs rapport 1 om projektet

Birgit Eiermann är svensk projektledare för crossborder projektet, som bedrivs av FuG i samarbete med den svenska organisationen Kwetu i Uganda och Rwanda. I den här artikeln berättar Birgit om sitt arbete som projektledare för projektet.

Läs Sofia Hogander artikel om Cross Border projektet och resultaten efter baseline undersökningen

Se dokumentärfilmen om projektet ANSP+/KC/FUG/Kwetu

Projektledare och samarbetspartner

Huvudprojektledare Birgit Eiermann FuG

Delprojektledare Lars-Erik Olsson KWETU Connectors

Projekt advisor: Eva Solly KWETU Connectors

Samarbetspartner:

Farmaceuter utan Gränser, FuG, Sverige

ANSP+, Rwanda

OCE, Uganda

Kallelse till (digitalt) årsmöte – Kwetu connectors

Söndag, 2021-04-18 klockan 15.00

Meddela oss om ni önskar delta nedan